Löshår – syntetiskt eller äkta?

Löshår är ett smart och relativt billigt sätt att förlänga håret. Faktum är att löshår har blivit så pass populärt att branschen har exploderat under de senaste åren. Medan det tidigare var ett specialingrepp som endast vissa frisörer erbjöd finns det nu löshår att hitta nästan överallt. Det innebär också att löshår är en djungel där det finns gott om fallgropar att ramla ned i.

Eftersom håret är en känslig del av kroppen som förtjänar omvårdnad är det viktigt att välja rätt när det kommer till löshåret. Ett av de viktigaste besluten som du måste fatta är huruvida du vill använda dig av syntetiskt hår eller äkta hår. Medan äkta hår består av insamlat människohår som tidigare suttit på andra människors huvuden och därför har en ypperligt autentisk känsla är syntetiskt hår framställt på konstgjord väg. Numera har metoderna för framställningen av konstgjort hår utvecklats så pass mycket att de efterliknar mänskligt hår i många avseenden, men det finns ändå vissa kvalitativa skillnader.

Classical Style Hair and Beauty

Om du väljer ett mänskligt hår kan det vara viktigt att se på hårets ursprung. I Sverige importerar vi mycket löshår från södra Europa liksom från de västra delarna av Ryssland. Det gör att det generellt finns en typ av hår i både färg och kvalitet som passar genetiken hos många svenskar. Naturligtvis finns det stora individuella variationer och det är alltid viktigt att se till att löshåret matchar ditt eget hår för att slippa fula skarvar.

Om det är syntetiskt hår bör du ha i åtanke att det ofta finns en korrelation mellan pris och kvalitet. Det är inte alltid så att det dyraste håret alla gånger ger bäst resultat, men som tumregel gäller att du får vad du betalar för. Om du vill ha ett så naturtroget resultat som möjligt bör du därför försäkra dig om att du köper hår från en välkänd leverantör som har erfarenhet av att sälja löshår av god kvalitet. Minst lika viktigt är det att håret sätts i på rätt sätt. Vid felaktig isättning kan det snabbt flagna av och du löper risken att få ett misslyckat resultat som påverkar håret under lång tid framöver.